بهره‌وری

بهره‌وری

ماحصل ۲۰ سال تجربه تمام و کمال زندگی
اگر در کامپیوتر با تجربه باشید در بحث سیستم‌های اطلاعات می‌دانید که داده آن چیزی است که ارزشی ندارد و فقط از مجموعه‌ای عدد و/یا کلمه تشکیل می‌شود، چیزی مثل اینها ۱۲۳، کتاب، … اما اگر به این داده‌ها کمی زمینه افزوده شود آنگاه از داده به اطلاعات تبدیل می‌شوند، چیزی مثل نمرات دانشجویان یک کلاس ۱۴، ۱۷، ۹، … حالا ...
نوشته
علیرضا دهقانی
23 مهر 1400 23:34
نظرات: 0 نظر
#آموزش #بهره وری #تجربه #رشد فردی